تشریح نحوه دستگیری جمشید شارمهد از زبان وزیر اطلاعات؛ سرکرده تندر در ایران دستگیر شد

در اخبار پرس akhbarpress مطلب تشریح نحوه دستگیری جمشید شارمهد از زبان وزیر اطلاعات؛ سرکرده تندر در ایران دستگیر شد مشاهده می کنید
وزیر اطلاعات جزئیات جدیدی درخصوص دستگیری جمشید شارمهد ارائه کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت خبرگزاری اخبار پرس akhbarpress